Xaaskeygu waxay iga seextaa qol gooni ah ila talsha