Xajjaaj Bin Yusuf, (Seeftii bani Umayah), Xogta Dahsoon