mobiladda ay isticmaalaan madaxwaynayaasha (xog koban)