naago Fudada Dhiibanaya iyo Jaam fudo ka niikis 2016