niiko gabar rag badan dhareer ka keentay naag waalan