qafal xumada somalida qaar iyo dhaqan xumada jidka isku wasaayo