Thursday, September 1, 2016

Shukaansiga/xodxodashada. Ka fiirso guurka ka hor. siiba qadka liskaga raaxeeyo