Saturday, September 3, 2016

Shukaansiga/xodxodashada. Ka fiirso guurka ka hor.