xUskA mAAlinta sHiishada & xAbad sHidan oo ku bAshAAlAysA