Calaamadaha lagu garto inuu Allah ku jecelyahay! Muxuu Ilaahay igu jeclaanayaa?