Kiiniyaanka jidhkooda ka ganacsada ee Eastleigh oo u xidha niqaabka