Kobraha masaska loo yaqan,kuwa boqorka Kobraha,adiga Hadad meel iskaga hortimadan maku ciyari laheyd mise wad ka carari laheyd,hadaba danyerkan ciyar uu ka dhigtay Cajiib