Laba arrimood oo Nabigu ka warramay kana yaabiyey Caalamka!