Qaabkee ugu wanaagsan ee aad u dhaqdhaqaaqi xilliga foosha?