Thursday, October 6, 2016

Qaabkee ugu wanaagsan ee aad u dhaqdhaqaaqi xilliga foosha?