Thursday, October 13, 2016

Qisadii Ninkii lahaa labada Beerood iyo Ninkii Mu'minka ahaa