Saturday, October 8, 2016

Waa maxay wallac maxaanse cuni karaa?